تماس با ما

آموزش و امور مربوط به سامانه ملی قوانین و مقررات : 66475005

پشتیبانی نرم افزار لوح جامع قوانین و مقررات: 64453210

فروشگاه کتاب: 66492708

دورنگار : 66492707

نشانی های پورتال : www.ghavanin.net , www.dotic.ir

www.qavanin.com , www.qavanin.ir , www.qavanin.net

www.qavanin.org

رایانامه (ایمیل) : dotic@dotic.ir

نشانی : تهران، خیابان ولیصر(عج)، قبل از خیابان جمهوری اسلامی، شماره 1158

کد پستی : 13167-67451

   

 

 

 

 

 

 

 

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٦ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.