تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

WWW.DOTIC.IR

WWW.QAVANIN.IR

WWW.QAVANIN.COM

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٢ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.

سه شنبه ١١ شهریور ١٣٩٣

موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرايم فراملي 1393/04/11

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي 1393/04/11

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و 1393/04/04

پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا 1393/04/11

قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيه 1393/04/11

عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين المللي پزشكي نظامي (ICMM) 1393/04/11

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1393/03/12

قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 1393/03/12

سياست‌هاي كلي جمعيّت 1393/02/30

قانون تفسير تبصره ماده (76) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1393/02/16

 
درگذشت استاد ناصر کاتوزیان را به بازماندگان آن مرحوم وجامعه حقوقی کشور تسلیت عرض می نمائیم
  این ماه :١٠,٠٧٨  
  امروز :٤٩٣  
 
 
  چاپ چهارم مجموعه قانون حمايت خانواده منتشر شد. آیین نامه اجرایی ماده(٩) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد. نظر شورای نگهبان راجع به طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی ... تهران  

چاپ چهارم مجموعه قانون حمايت خانواده منتشر شد.

آیین نامه اجرایی ماده(٩) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد.

نظر شورای نگهبان راجع به طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی ... تهران

انتشار چاپ هشتم کتاب قانون مجازات اسلامي

ابلاغ مصوبه هیئت وزیران برای ایجاد تحرک اقتصادی،رفع موانع تولیدوسرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بزودی منتشر می شود.

ابلاغ مصوبه دولت راجع به ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار

چاپ دوم مجموعه تملک آپارتمان ها منتشر شد.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی را ابلاغ کرد

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (٣) قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور ابلاغ شد.

«ادامه»
 
پایگاه قوانین و مقررات
پایگاه طرح ها و لوایح
پایگاه نظرات حقوقی
جستجو
قوانین کاربردی
راهنمای سامانه