تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

WWW.DOTIC.IR

WWW.QAVANIN.IR

WWW.QAVANIN.COM

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٣ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.

یکشنبه ١٢ بهمن ١٣٩٣

سياست‌هاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري) 1393/06/29

قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور 1393/06/12

عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه گران و اتكايي گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و موسسه تضمين ا 1393/06/01

قانون تفسير ماده (133) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن 1393/05/11

تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري 1393/04/23

اصلاح مواد ( 1 ) ، ( 6 ) و ( 7 ) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1393/04/23

قانون اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار 1393/04/18

تفسير بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/04/18

تعيين تعرفه هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1393/04/18

موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر 1393/04/18

 
  این ماه :١٢,٦٩٦  
  امروز :٦٥٩  
 
 
  انتشار مجموعه توافق های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق دیپلماتیک آيين نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي ابلاغ شد دوره آموزش ورود مصوبات ویژه کارمندان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  

آيين نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي ابلاغ شد

دوره آموزش ورود مصوبات ویژه کارمندان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

انتشار مجموعه توافق های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق دیپلماتیک

استمرار برگزاری دوره های آموزشی در سه ماهه پایانی سال ١٣٩٣

تکمیل مصوبات «شوراهای عالی» در پايگاه مقررات سامانه ملي قوانين و مقررات

آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات به کارآموزان قضاوت

ویرایش دوم قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد.

ابلاغ «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی»

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد

ضمیمه مجموعه سیاست های کلی نظام منتشر شد.

«ادامه»
 
پایگاه قوانین و مقررات
پایگاه طرح ها و لوایح
پایگاه نظرات حقوقی
جستجو
قوانین کاربردی
راهنمای سامانه